Details over toegankelijkheidsbeleid

 

In paragraaf 8.4 van het dode-hoek-boek wordt vrij uitvoerig geschetst hoe de autonome toegankelijkheid van gezinnen en groepen aangewakkerd kan worden zodat ze acuut uitstootloos kunnen leven.
Voor paragraaf 8.4 uit dat boek, volg deze link.
Voor de inhoudsopgave van het hele boek, volg deze link.  Dit zijn pdf's.

In het artikel 'Van koopkracht naar levenskracht' wordt AUTTOE-beleid in context beschreven. Volg deze link naar het punt in dat artikel waar die beschrijving wat concreter wordt.

Ook in het artikel 'De shitstorm overleven vraagt een bredere visie' komen de meeste aspecten van de AUTTOE-benadering beknopt aan de beurt. Volg deze link.

 

♦  All text contents are free to use
♦  Comments etc: ina@climate-clues.nl
♦  This site doesn't use cookies
♦  and doesn't apply user tracking